Salon Muzyczny Rybnik Sklep Muzyczny Rybnik - instrumenty muzyczne - reklamacje

  1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

  7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: MAIER AHLBORN POLSKA EDWARD MAIER, ul. Wysoka 23, 44-200 Rybnik.

  8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, Sprzedawca dołączy kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
© Elektro-Sprzęt | Salon Muzyczny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści i zdjęć zabronione.
Wykonanie: sakowww.com